Paneroles al meu pis

Les paneroles (o escarabats de ciutat) són uns insectes comuns en el nostre medi. A la ciutat, les més habituals són la panerola alemanya (Blatella germanica), la panerola oriental (Blatta orientalis) i la panerola americana (Periplaneta americana), aquesta última s'ha introduït recentment a Catalunya i ha proliferat molt.

La identificació de l'espècie és crucial quan s'afronta un problema amb paneroles, ja que l'estratègia varia i pot ser necessari el diagnòstic d'un professional.

Aquests insectes s'han adaptat a la ciutat i ocupen diferents espais: llars, comerços, indústries, clavegueres, etc. En general, s'instal·len en els llocs on troben fàcilment aliment (restes, brutícia), aigua (necessiten poca) i refugi (són suficients petites esquerdes).

Les característiques biològiques de cada espècie fan que sigui més habitual trobar-les en determinats espais:

  • La panerola alemanya, en ambients calorosos i humits: a la cuina, el lavabo, amagades entre rajoles i en escletxes tan petites com 5 mm.
  • La panerola oriental prefereix llocs ombrívols i humits, per això és més fàcil veure a les parts baixes dels habitatges, desguassos, etc.
  • La panerola americana també busca llocs ombrívols i humits. Es troba freqüentment en els edificis comercials, forns, grans establiments on entra per les piques.

El desenvolupament de les paneroles està afavorit per la calor i, per tant, és més fàcil trobar-les amb l'arribada del bon temps. D'altra banda, com són d'hàbits nocturns, són més visibles del capvespre a la matinada.


¿Com ens poden afectar?

Com s'alimenten en llocs amb brutícia, són portadors potencials de bacteris, virus, protozous i fongs i poden contaminar els aliments si tenen contacte. A més, poden ocasionar al·lèrgies.


Què podem fer per evitar-les?

Per evitar que les paneroles afectin les llars, locals i comerços cal prendre mesures preventives.

Les principals són:

  • Segellar totes les esquerdes.
  • Tenir bon manteniment de les canonades (que no perdin aigua),
  • Tenir en bon estat les connexions a la claveguera, controlar l'entrada de mercaderies (ja que de vegades poden estar afectades),
  • No deixar aliments a l'abast (guardar en pots hermètics, no deixar restes de menjar, especialment durant la nit, tapar bé les escombraries, etc.) i en general tenir un bon nivell de neteja.

Què fer si tenim un problema?

Si el problema és incipient, pot arribar a solucionar-se amb les mesures preventives abans esmentades: potser és un bon moment per fer una neteja a fons de la cuina, el rebost, etc. per arribar a tots els racons.

Hi ha, però, situacions en què aquestes mesures no són suficients i cal prendre d'addicionals, de vegades amb l'ajuda de professionals. Hi ha empreses de control de plagues que ofereixen aquest servei i que podeu trobar a les pàgines grogues, a internet, a associacions, etc.

Els serveis de salut pública assumeixen el control al clavegueram públic i els edificis municipals, però en els establiments i espais privats la responsabilitat és del propietari. La presència de paneroles en establiments alimentaris no és admissible i indica un manteniment i higiene millorables.

En un servei de control de plagues és molt important que el tècnic faci una inspecció a fons del lloc , determini on està el focus (perquè hi haurà de dirigir els esforços), identifiqui quina espècie és (ja que pot ser determinant per controlar la plaga) i esculli l'estratègia que millor s'adeqüi a la situació concreta. A vegades pot ser necessari utilitzar insecticides, llavors és imprescindible seguir les mesures de seguretat i precaució que el professional indiqui.Eliminar y matar ratas, ratones y todo tipo de roedores en Sant Cugat del Valles

Desde Plagues Esser Viu, ofrecemos lo siguientes servicios para eliminar ratas, ratones y roedores en Sant Cugat del Valles

Daño y enfermedad
Los roedores se pueden encontrar no solo en nuestros hogares, si no, en supermercados, restaurantes, almacenes, instalaciones de procesamiento de alimentos, instalaciones de ganado, campo y granja. También causan daños a nuestros edificios por su madriguera y roer la actividad. Los roedores roen a través de muchos tipos de materiales con el fin de llegar a un lugar, incluyendo revestimientos de plomo, bloque de hormigón, revestimientos de aluminio y algo de hormigón.

Deshacerse de los ratones y las ratas y las ratas Usted querrá una eliminación completa de roedores para que ocurra antes de los roedores se muevan a otra área. Un exitoso programa de control de roedores incluye una combinación de roedores es grande, comenzar con un cebo de roedores de alta calidad, con el fin de derribar rápidamente a una población y evitar un rápido crecimiento.

Ofrecemos trampas tanto para el control de ratones como para programas de control de ratas.

Uso de cebos de roedores:
Cuando el cebo inicialmente, trate de no molestar sus hábitats originales o pueden correr a otra área. Después de que el cebo haya comenzado , continúe con los procedimientos de saneamiento,la remoción de la fuente de alimento y la remoción del refugio para asegurar que los roedores adicionales de áreas cercanas no sean atraídos a su localización.Eliminar y matar insectos y plagas en Sant Cugat del Valles

MECÁNICO/FÍSICO
Esto incluye el mosquitero simple, mosquiteros, trampas de luz, métodos de exclusión tales como embalajes y sellado (por ejemplo , contra plagas de almacenamiento).

BIOLÓGICO
Esto incluye la aplicación de depredadores, parásitos o enfermedades disponibles, ya sea naturales, introducidos o comercialmente disponibles.

GENÉTICO:
Esto incluye técnicas de esterilización masculina, reproducción selectiva y modificación genética.
Este método funcionó muy bien con el gusano del tornillo, lo que llevo a su erradicación completa en EEUU. Sin embargo, el mismo método no funciono en la mosca, como las hembras seleccionadas contra los machos esterilizados.

QUIMICO:
El control quimico incluye tanto modificadores de comportamiento como insecticidas.
Modificadores de comportamientos:
Atrayentes; hace que los insectos se muevan hacia su fuente Las feromonas secretadas por insectos, especies especificas, pueden usarse para establecer senderos, o para establecer senderos, para agregación de enjambre, alarma o atracción sexual.

Alimentos activos de oviposición . P EJ. La mosca de la fruta que es atraida a las esencias que condimentan ya las fuentes de las proteina. Evitar que el insecto se alimente y muera de hambre. Antifeedants;Productos quimicos antivioostico; las hembas no podran huevos. Repelentes; Para muchos tipos de insectos.
Conocimiento de la fisiologia de la plaga para el diseño de as trampas, tamaño, forma, material, apertura de la trampa, densidad de las trampas necesarias y su colocación.
Desarrollo de un sustrato que liberará la feromona en una proporción controlada y consistente. Conocimientos de los ingredientes activos en una feromona. Estos productos químicos también necesitan ser registrados.


Desinfección ambiental en Sant Cugat del Valles

Los pesticidas son substancias o mezclas de sustancias utilizadas para destruir o suprimir el crecimiento de microorganismos nocivos tales como bacterias, virus o hongos en objetos y superficies inanimados. Los productos antimicrobianos contienen aproximadamente 275 ingredientes activos diferentes y se comercializan en muchos tipos de formulaciones incluyendo; pulverizaciones, líquidos, polvos concentrados y gases.

DESINFECTANTES:
Utilizado en superficies y objetos no vivos para destruir o irreversiblemente inactivar hongos infecciosos y bacterias pero no necesariamente sus esporas. Los productos desinfectantes se dividen en dos tipos principales:
Los desinfectantes de tipo hospitalario son críticos para el control para el control de la infección y se utilizan en:
Instrumentos médicos y dentales, viviendas, asientos de inodoro y otras superficies.
Desinfectantes; Se utiliza para reducir, pero no necesariamente eliminar,microorganismos del ambiente inanimado a niveles considerados seguros según lo determinado por los códigos o regulaciones de salud pública. Los desinfectantes incluyen; Productos de contacto con alimentos, estos productos son importantes porque se utilizan en sitios donde se colocan y almacenan productos alimenticios consumibles. Los enjuagues desinfectantes se utilizan en superficies tales como; platos, utensilios de cocina , equipos de y utensilios, planta de procesamiento de alimentos.
Productos de contacto no alimentarios; los desinfectantes de superficies de contacto o alimentarios incluyen; desinfectante de aire,.

GERMICIDAS:
Un germicida es una sustancia o mezclas de sustancias que destruyen una serie de microorganismos ( por ejemplo virus, hongos y bacterias).


Gracias por contactar con nosotros. En la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto.