Error 404 - Página no encontrada

Contacta'ns

captcha
Recarregar

Manipulació d'aliments

(RD 202/2000, modificada per RD 109/2010)

Un manipulador d'aliments és tota persona que per la seva activitat laboral té contacte directe amb els aliments durant qualsevol de les seves fases fins que arriba al consumidor final, això inclou durant: la seva preparació, fabricació, transformació, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda , subministrament i servei.

És obligatori conèixer i complir les normes durant la manipulació d'aliments, perquè així podrem garantir la seguretat d'aquests i evitar malalties. De tu depèn la salut de molts consumidors.

Obligatori per treballar, en:
  • Bars i restaurants (cuiners, cambrers, etc.)
  • Supermercats, carnisseries, peixateries
  • Magatzems, distribuïdors, repartidors
  • Llocs ambulants i fires
  • Pastisseries, fleques
  • Recol·lectors hortofructícoles
  • Col·legis, guarderies, residències geriàtriques, menjadors col·lectius, etc.

Al·lèrgens alimentaris

(Reglament (CE) n. 852/2004, de 29 d'Abril) segons el Reglament europeu 1169/2011.

D'acord amb la normativa coneguda com a Llei d'Informació Alimentària (Al·lèrgens), tot establiment alimentari està obligat a informar sobre els al·lèrgens presents en els seus productes mitjançant un sistema que permeti identificar-los clarament.

Està la seva establiment preparat per a informar sobre els al·lèrgens?

La presència no declarada d'un al·lergen preveu infraccions i es considera un perill amb responsabilitat penal.


Control de perills en restauració i establiments alimentaris (APPCC)

(RD 640/2006)

El sistema d'autocontrol APPCC correspon a les sigles Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític.

Aquest sistema ens permet identificar, avaluar i controlar tots aquells punts que poden ser perill, així com establir mesures preventives per eliminar-los i / o reduir-los.

El seu compliment és obligatori per part de totes les empreses del sector alimentari i el seu objectiu és obtenir aliments segurs per a la salut del consumidor.

Plans de Control:

Neteja i desinfecció, Control de Plagues, Control d'Aigües, Control de Proveïdors, Traçabilitat i Control de Temperatures ". S'ha de tenir tot registrat; t'ensenyem com fer-ho (escrit en plantilles).
  • Per a les empreses amb treballadors donats d'alta a la seguretat social, els cursos són gratuïts (Cursos bonificats).
  • Un assessor especialitzat el visitarà en el seu negoci per assessorar-, gratis i sense compromís.

A més de la formació per al compliment de la normativa, oferim cursos de formació professional
www.institutmetropolita.com