Rata, ratolí, rosegadors

Tipus de rosegadors

La rata de noruega o rat de claveguera (Rattus norvegicus) pot arribar a pesar 1/2 quilo. Hi 5000 espècies de mamífers dels quals aproximadament 2000 són rosegadors , però hi ha tres espècies que s'han convertit en una mena d'enemics per a l'ésser humà per les malalties que transmeten i la pèrdua de producció que generen aquestes són: Rattus norvegicus (rataparda), Rattus rattus (rata negra), i Mus musculus (Ratolí domèstic).

Rata gris, marró o de claveguera (Rattus norvegicus)

Sol viure en llocs molt humits, sent la que més ha proliferat en la xarxa de les claveguera. Aquesta rata és una extraordinària nedadora i una escaladora acceptable.

És omnívora, igual pot alimentar-se d'insectes, com de cadàvers, vegetals o materials molt diversos (paper, fusta, goma, plom, estany, plàstic), i poden ingerir cada dia un terç del seu pes.

Rata negra (Rattus rattus) o Campestre

La rata negra és de costums més campestres que la rata gris. Igual que la rata gris és molt prolífica, transmet nombroses malalties i sol saquejar els magatzems de cereals. Hi ha varietats albines de les dues espècies i han estat criades sobretot per ser utilitzades en estudis de laboratori, especialment en estudis de nutrició i medicina.

Ratolí casolà o domèstic (Mus musculus)

És molt comú i fàcil d'observar, aquest animal és l'antecessor del ratolí blanc (Mus musculus albinus) utilitzat en la investigació científica.

El ratolí casolà és bastant petit, mesura al voltant de 20 cm de longitud musell-cua, la cua no sobrepassa els 10 cm de longitud. El color del pelatge sol ser groc-grisenc a les parts superiors, algunes vegades tachonadas de negre, i de color més clar al ventre i les parts inferiors.

Aquestes tres espècies també són conegudes com rosegadors comensals, que vol dir que se sentin a la nostra taula, mengen el nostre menjar i cohabiten les nostres construccions.

A més de comensals se les anomena també antropòfiles, que defineix la noció de proximitat i de dependència del rosegador amb l'home i la seva competència directa amb el mateix, a nivell d'espai i també alimentari.


Rata gris de subsòl

Cria de ratolí, molt comú introduïda amb aliments en els habitatges, locals a causa de la seva grandària

Ratolí comú adultLas cucarachas (o escarabajos de ciudad) son unos insectos comunes en nuestro medio. En la ciudad, las más habituales son la cucaracha alemana (Blatella germanica), la cucaracha oriental (Blatta orientalis) y la cucaracha americana (Periplaneta americana), esta última se ha introducido recientemente en Cataluña y ha proliferado mucho.

La identificación de la especie es crucial cuando se afronta un problema con cucarachas, ya que la estrategia varía y puede ser necesario el diagnóstico de un profesional.

Estos insectos se han adaptado a la ciudad y ocupan diferentes espacios: hogares, comercios, industrias, cloacas, etc. En general, se instalan en los lugares donde encuentran fácilmente alimento (restos, suciedad), agua (necesitan poca) y refugio (son suficientes pequeñas grietas).

Las características biológicas de cada especie hacen que sea más habitual encontrarlas en determinados espacios: