Lluita integrada de plagues

La lluita integrada, més que un sistema o mètode de tractament contra els organismes considerats com nocius per a l'ésser humà , és una manera d'entendre el control de les plagues. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en el control de les plagues ha de reemplaçar-se de forma gradual l'exclusiva dependència dels agents químics (els insecticides) per estratègies de lluita integral que incorporin mesures d'ordre al medi com la lluita biològica i altres metodologies innovadores i senzilles. Així, la lluita integrada pretén ser un camí per mantenir les plagues per sota del límit de tolerància , que és aquell nivell de població a partir del qual un organisme provoca pèrdues econòmiques o representa un perill per a la salut del ésser humà o els animals domèstics.

Segurament ho entendran millor amb un exemple: si fan una visita a la xarxa de clavegueres de la seva ciutat o poble acceptessin amb relativa tranquil·litat la visió d'unes quantes rates, en canvi si estan a la cuina de casa seva, preparant l'esmorzar i es troben a una rata al calaix dels coberts ho consideressin intolerable.

En molts casos del control de plagues urbanes el límit de la tolerància és zero , perquè ¿quantes paneroles, per exemple, es poden acceptar en un establiment on es manipulen aliments? Responguin vostès mateixos.

Control

La lluita integral tracta d'explotar en primer lloc els factors naturals de mortalitat per disminuir el nivell de població i, posteriorment utilitzar qualsevol mètode de lluita que sigui compatible amb el medi ambient i la salut pública.

D'aquesta manera, la lluita integral es basa en els següents passos:

Inspecció
  • Identificació de la plaga, ¿Contra qui lluitem
  • Localització de la plaga, On és?
  • Origen de la plaga, D'on ve i d'on entra?
  • Determinació del nivell de població de la plaga, Quanta plaga hi ha?


Las cucarachas (o escarabajos de ciudad) son unos insectos comunes en nuestro medio. En la ciudad, las más habituales son la cucaracha alemana (Blatella germanica), la cucaracha oriental (Blatta orientalis) y la cucaracha americana (Periplaneta americana), esta última se ha introducido recientemente en Cataluña y ha proliferado mucho.

La identificación de la especie es crucial cuando se afronta un problema con cucarachas, ya que la estrategia varía y puede ser necesario el diagnóstico de un profesional.

Estos insectos se han adaptado a la ciudad y ocupan diferentes espacios: hogares, comercios, industrias, cloacas, etc. En general, se instalan en los lugares donde encuentran fácilmente alimento (restos, suciedad), agua (necesitan poca) y refugio (son suficientes pequeñas grietas).

Las características biológicas de cada especie hacen que sea más habitual encontrarlas en determinados espacios: